ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WORKSHOP

Μαραθώνιος Καινοτομίας

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου | 18:30 - 20:30 | Coworking Space

H Μονάδα Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν ανοιχτό Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon) στο πλαίσιο του Innovent Forum 2024, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024.

Στόχος του Hackathon είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση προβλημάτων και σημαντικών ζητημάτων για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, μέσω της κινητοποίησης του δημιουργικού ανθρώπινου κεφαλαιού των ΑΕΙ, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων. Οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν σημαντικά τις περιοχές της Θεσσαλίας, έθεσαν σε πρώτο πλάνο την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό και ένωση όλων των δυνάμεων, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων που φέρει η κλιματική αλλαγή. Στη διαδικασία της επανατοποθέτησης και αναδιοργάνωσης, η τεχνολογία διαδραματίζει καίριο ρόλο.

Υποστηρικτές του Hackathon είναι το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED.

Στο Hackathon μπορούν να διαγωνιστούν ομάδες ενδιαφερομένων (project teams) οι οποίες θα αναπτύξουν μια πρόταση σχετική με την εξής πρόκληση – θεματική: Η τεχνολογία ως μέσο για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Πρόληψη, αντιμετώπιση, ανάκαμψη.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές ιδεών, χωρίς να αποκλείονται και άλλες ιδέες/ περιοχές:

 • Ιδέες/ εφαρμογές που αφορούν σε νέα μοντέλα συνεργασίας (πχ. Clusters) για την έγκαιρη, εύστοχη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κρίσεων.
 • Ιδέες/ εφαρμογές που συμβάλλουν στην ταχύτερη οργάνωση των κατάλληλων υπηρεσιών και φορέων.
 • Ιδέες/εφαρμογές που αξιοποιούν τα μεγάλα δεδομένα, το Internet of Things, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα πληροφορικά συστήματα και άλλες εφαρμογές από το πεδίο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Ιδέες/ εφαρμογές που σχετίζονται με τεχνολογίες που διευκολύνουν τη μετάβαση του αγροτικού τομέα, της υγείας των δημοσίων φορέων και όλων των φορέων που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κρίσεων που φέρει η κλιματική αλλαγή.

Οι ομάδες εργασίας καλούνται να δομήσουν τις προτάσεις του σε σχέση με την πρόκληση, εστιάζοντας σε ένα από τα παρακάτω πεδία:

 • Τεχνολογία
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
 • Υγεία
 • Γεωργική Οικονομία

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων παρατείνεται έως τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, έως τις 20:00.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τις ομάδες εργασίας θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pptx (PowerPoint), με μέγιστο αριθμό διαφανειών τις 12. Συμπληρωματικά, οι προτάσεις μπορούν να συνοδεύονται από διευκρινίσεις – επισημάνσεις σε κείμενο Word, μέχρι 500 λέξεις.

Προτείνεται οι προτάσεις των ομάδων εργασίας να συμπεριλάβουν τις εξής ενότητες:

 • Προσδιορισμός ανάγκης/ Ορισμός πλαισίου δράσης με βάση την ανάγκη (3 διαφάνειες)
 • Υπάρχουσες λύσεις (1 διαφάνεια)
 • Πρόταση στην πρόκληση (2-3 διαφάνειες)
 • Προϋπολογισμός – Budget (1 διαφάνεια)
 • Η ομάδα εργασίας (1 διαφάνεια)
 • Προσδοκώμενα αποτελέσματα – Risk analysis (1-2 διαφάνειες)

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στον Μαραθώνιο Καινοτομίας μπορούν να αποτελούνται από δύο (2) έως και πέντε (5) άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Μαραθώνιο Καινοτομίας είναι οκτώ (8). Σε περίπτωση συμμετοχών που ξεπερνούν τον μέγιστο, οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή στη βάση των κριτηρίων αξιολόγησης που αναφέρονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται και για την τελική κατάταξη.

Το Hackathon απευθύνεται σε ομάδες που μπορεί να αποτελούνται από ερευνητές ή φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενός ή περισσότερων ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων, startupers ή κάθε ενδιαφερόμενο. Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια ομάδες. Οι ομάδες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο Hackathon θα έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα.

Kάθε ομάδα θα κληθεί -σε χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών- να σχηματοποιήσει και να διαμορφώσει την ιδέα της, υπό την καθοδήγηση ειδικού μέντορα, ανάλογα με το πεδίο εστίασης της κάθε ομάδας. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πρότασή της σε Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα έχει συσταθεί αποκλειστικά γι αυτό τον σκοπό και η οποία θα αποτελείται από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων. Η παρουσίαση των ομάδων θα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική, με μέγιστο χρόνο παρουσίασης τα 5 λεπτά.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις περιλαμβάνουν:

 • Τα χαρακτηριστικά της ομάδας εργασίας.
 • Την ωριμότητα της πρότασης.
 • Τη συνάφεια της πρότασης σε σχέση με την πρόκληση.
 • Τη ρεαλιστικότητα της πρότασης (στο σύνολό της) και των μερών που τη συνθέτουν (στόχοι, budget, προσδοκώμενα αποτελέσματα).

 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, στις τρεις πρώτες προτάσεις στη συνολική βαθμολογία, θα δοθούν τρία βραβεία:

 • Πρώτη Θέση: 2.000€
 • Δεύτερη Θέση: 1.000€
 • Τρίτη Θέση: 2 δωρεάν θέσεις στο Coworking Space του Πάρκου Καινοτομίας JOIST για 3 μήνες & δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση για την υλοποίηση της ιδέας τους (mentoring) για 3 μήνες.
Οι συμμετοχές έκλεισαν.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  Πρόταση Ομάδας: