Δίκτυο Πράξη και ΣΒΘΣΕ

Δίκτυο Πράξη

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με δυναμική παρουσία σε έξι πόλεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλο, Πάτρα, Ιωάννινα) το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε ερευνητές, ερευνητικούς οργανισμούς και Καινοτόμες Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία. Προωθεί διακρατικές συνεργασίες, συμβάλλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, μηχανισμών και εργαλείων που χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν την καινοτομία.

Οι δράσεις του ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς αποτελεί μέλος του European Technology Transfer Offices Circle, συντονιστή του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, ιδρυτή τεσσάρων cluster με τεχνολογική κατεύθυνση, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Horizon Europe και κατέχει την έδρα UNESCO στην Ελλάδα για την Προοπτική Διερεύνηση, με αντικείμενο την έρευνα για το Μέλλον.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΣΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με έδρα τον Βόλο, ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί την κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας κι ένα δυναμικό Περιφερειακό Σύνδεσμο της χώρας.

Ο ΣΒΘΣΕ:

  • Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις μέλη του.
  • Αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των μελών για τη διαμόρφωση θέσεων και τεκμηρίωση προτάσεων προς την Κυβέρνηση.
  • Συνεργάζεται με τον ΣΕΒ, τους Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους, τις Περιφέρειες και τα Επιμελητήρια στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και με φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
  • Συμπράττει με Ακαδημαϊκούς Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα, για την ενίσχυση των δεσμών επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από το 2008 συμμετέχει στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network-Hellas, τον ελληνικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης για καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Η συμμετοχή του Συνδέσμου αποτελεί τη συνέχεια της επί 18 χρόνια επιτυχημένης φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162 (1989-2007).

Το 1996 ο ΣΒΘΣΕ σε συνεργασία με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., συνέστησαν την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ). Η ΑΕΔΕΠ έχει διαχειριστεί επιτυχώς ως Ενδιάμεσος Φορέας, Προγράμματα του Β’ και Γ’ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των διαδοχικών ΕΣΠΑ, που απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.