ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ)

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) είναι μία εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης, με ένα ανθρώπινο δυναμικό άνω των 2.000 εθελοντών σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΟΔ συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε έκτακτες καταστάσεις και περιστατικά φυσικών καταστροφών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα που είναι μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Θαλάσσιας Διάσωσης (International Maritime Rescue Federation – IMRF), την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης (International Commission for Alpine Rescue – ICAR) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σκύλων Έρευνας (International Search and Rescue Dog Organisation – IRO). Επίσης, συνεργάζεται με τον INSARAG των Ηνωμένων Εθνών, την OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και με την ECHO (European Community Humanitarian Office) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποστολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είναι η έρευνα και η διάσωση όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους, όπως επίσης και η οργάνωση και υλοποίηση ανθρωπιστικών αποστολών σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ένας από τους βασικούς μας στόχους (και σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της αποστολής μας) είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της Έρευνας και της Διάσωσης, της διαχείρισης κρίσεων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τους Πρώτους Ανταποκριτές. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε διαχρονικά και ενεργά σε έργα Horizon Europe, H2020, Erasmus+ και INTERREG.

Για την επιχειρησιακή της δράση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης τιμήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με το βραβείο προσφύγων NANSEN, που αποτελεί την ύψιστη διάκριση της Ύπατης Αρμοστείας. Επιπλέον, για το διασωστικό της έργο, η ΕΟΔ βραβεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με το βραβείο κοινωνικής δικαιοσύνης «Μητέρα Τερέζα» από το Ίδρυμα Harmony της Ινδίας, το οποίο τιμά κάθε χρόνο οργανώσεις και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που προσφέρουν ανθρωπιστικό έργο και συμβάλουν στην απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης.