ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο, το Επαγγελματικό Λύκειο και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences (IEK, B.Sc., M.Sc., Εκπαίδευση Ενηλίκων, Γεωργικές Εφαρμογές). Η Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της μάθησης αγροτικών και επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες. Ο ιδρυτής της Σχολής, Dr. John Henry House, ήταν ένας πρακτικός ιδεαλιστής που πίστευε ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα εφαρμογής του οράματος του ιδρυτή της, η Σχολή παραμένει προσηλωμένη στη δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης σε όλα τα επίπεδα της γεωργίας και των επιστημών ζωής, σήμα κατατεθέν του οργανισμού.

Το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences, που ιδρύθηκε το 1996, εκπαιδεύει ηγέτες για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, σε όλη τη νοτιανατολική Ευρώπη και πέρα από αυτή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα οδηγεί στην απονομή πτυχίων B.Sc., B.A. και M.Sc. και προετοιμάζει τους σπουδαστές του να αναλάβουν θέσεις στελεχών διοίκησης στους τομείς των επιστημών ζωής, τεχνολογίας τροφίμων, γεωργίας ακριβείας και διατήρησης φυσικών πόρων.